Nieuws
Over ons
Loopclinic
Trainingen
Duurlopen
Loopagenda
Contact
Ledeninformatie
Sociale Media

 

Alleen voor leden:
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
DISCLAIMER

Gebruik van deze internetsite
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite van Loopgroep Zuidhorn. We verzoeken je deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze disclaimer. Loopgroep Zuidhorn spant zich in om de informatie die zij op deze site aanbiedt zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Loopgroep Zuidhorn hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Loopgroep Zuidhorn de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Loopgroep Zuidhorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Loopgroep Zuidhorn niet geverifieerd.

Gebruik van deze internetsite
Het is toegestaan om de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden, mits de bron wordt vermeld. Verspreiding van privacygevoelige informatie is nooit toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Loopgroep Zuidhorn of de rechthebbende behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loopgroep Zuidhorn of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter i n Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Loopgroep Zuidhorn behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Heb je vragen over de inhoud van onze website? Neem dan contact op met de secretaris van onze vereniging.

 


Privacy & Disclaimer voor het laatst gewijzigd op 2020-11-12 20:43:29